Thạc sĩ Đặng Thanh Nhơn

  • Thạc sĩ chuyên ngành Giảng Dạy Tiếng Anh (Đại học bang Minnesota, Hoa Kỳ)
  • Cử Nhân chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (Đại học Cần Thơ, Việt Nam)

Năm 2009, Thầy Nhơn nhận được học bổng Fulbright để theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học bang Minnesota. Trước khi đến Hoa Kỳ, thầy đã từng là giáo viên tiếng Anh tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Thầy cũng tham gia giảng dạy tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bạc Liêu. Trong thời gian học tập chương trình thạc sĩ tại Mĩ, thầy Nhơn đã rất năng nổ tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng do hội sinh viên quốc tế, văn phòng học giả và các hiệp hội sinh viên các trường học địa phương và các nhóm cộng đồng tại Mankato, Minnesota tổ chức. Thầy Nhơn cũng nhận được học bổng bổ sung dành riêng cho sinh viên Fulbright đến từ Đông Nam Á nhằm tăng cường các mục tiêu vì giáo dục và phát triển nghề nghiệp. Thầy Nhơn tập trung nghiên cứu việc ứng dụng máy tính vào việc dạy-học tiếng Anh (CALL) cũng như kiểm tra đánh giá ngôn ngữ. Tại TTU, thầy Nhơn đang là giảng viên tiếng Anh của khoa nhân văn và ngôn ngữ.