ThS James Huggett

Thầy James đến từ Cambridge, Anh Quốc. Thầy tốt nghiệp Đại học ngành Xã hội học với chuyên ngành Lịch sử và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Chính trị Văn hóa ở Anh Quốc. Bên cạnh đó, Thầy James lấy Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (CELTA) ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy có nhiều kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho các Trường Đại học ở Colombia, Nam Mỹ và Thái Lan. Thầy James luôn sẵn sàng mang những trải nghiệm và kiến thức của mình đến với các bạn sinh viên Đại học Tân Tạo.