LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu khoa học trong Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ chủ yếu nhằm nâng cao kiến thức và hỗ trợ công tác giảng dạy trong các ngành nhân văn, ngôn ngữ và văn hoá.  Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ tạo môi trường nghiên cứu ưu việt để mỗi giảng viên có năng lực và đam mê nghiên cứu làm việc độc lập và hợp tác với nhau để mang đến những cống hiến xuất sắc cho lĩnh vực nghiên cứu. Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ tập trung nghiên cứu các lĩnh vực sau:
Văn hóa - Văn học

TS Vũ Thị Lan | Email: lan.vu@ttu.edu.vn

Thầy Peter Huỳnh | Email: peter.huynh@ttu.edu.vn

Thầy Jonathan Willis Lankford | Email: johnathan.lankford@ttu.edu.vn

Thầy Noah Moshe-Lev Keogh | Email: noah.keogh@ttu.edu.vn

Thầy James Huggett | Email: jameshuggett@hotmail.com

ThS Minh Nguyen | Email: minh.nguyentran@ttu.edu.vn

Biên dịch và Phiên dịch

TS Nguyễn Thanh Long | Email: long.nguyen@ttu.edu.vn

TS Vũ Thị Lan | Email: lan.vu@ttu.edu.vn

ThS Đặng Thanh Nhơn | Email: nhon.dang@ttu.edu.vn

ThS Đỗ Nhật Quyên Quyên| Email: quyen.do@ttu.edu.vn

ThS Lê Thị Diễm Mi | Email: mi.le@ttu.edu.vn

Phương pháp Giảng dạy

ThS Đặng Thanh Nhơn | Email: nhon.dang@ttu.edu.vn

Thầy Jonathan Willis Lankford | Email: registrar.office@ttu.edu.vn

ThS Lê Thị Diễm Mi | Email: mi.le@ttu.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Kim Ngọc | Email: ngoc.nguyen@ttu.edu.vn