LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu khoa học trong Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ chủ yếu nhằm nâng cao kiến thức và hỗ trợ công tác giảng dạy trong các ngành nhân văn, ngôn ngữ và văn hoá.  Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ tạo môi trường nghiên cứu ưu việt để mỗi giảng viên có năng lực và đam mê nghiên cứu làm việc độc lập và hợp tác với nhau để mang đến những cống hiến xuất sắc cho lĩnh vực nghiên cứu. Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ tập trung nghiên cứu các lĩnh vực sau:
Văn hóa - Văn học

Tiến sỹ Thanh Lê Email: thanh.le@ttu.edu.vn

Mr Peter Huynh Email: peter.huynh@ttu.edu.vn

Mr Isaac Smith Email: isaac.smith@ttu.edu.vn

Mr Jonathan Willis Lankford Email: registrar.office@ttu.edu.vn

Biên dịch và Phiên dịch

Dr Dan Thai (visiting professor) Email: thaicondan@gmail.com

Dr. Anh Le (visiting professor)

 
Phương pháp Giảng dạy

Mr. Nhon Dang  Email: nhon.dang@ttu.edu.vn

Mr Jonathan Willis Lankford Email: registrar.office@ttu.edu.vn

Dr. Helena Spector (visiting professor)  Email: helena.n.spector@gmail.com