Thầy John Baratki

Thầy John Baratki tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học Hành vi trường Đại học Wisconsin. Thầy tiếp tục học trường Đại học Anchorage Alaska, nghiên cứu vấn đề nghiện ngập, và Thầy nhận chứng nhận Tư vấn sức khoẻ hành vi và phụ thuộc hoá chất. Thầy có nhiều kinh nghiệm làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận trên khắp Trung Tây Hoà Kỳ và bang Alaska, và trong can thiệp giảm thiểu tác hại ngăn chặn tự tử khi làm việc với thanh thiếu niên có nguy cơ cao. Thầy dẫn đầu trong chương trình thí điểm “ Dịch vụ cho người vô gia cư ở thành phố đầu tiên”. Chương trình này hỗ trợ những người vô gia cư và những người có hoàn cảnh khó khăn trong việc đào tạo việc làm và các dịch vụ xã hội khác.

Thầy John đến Việt Nam từ năm 2014 và dạy ở nhiều trường khác nhau từ hệ thống trường công đến chương trình đào tạo chứng chỉ IELTS cho giáo viên tiếng Anh của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Thầy mong được chia sẻ những trải nghiệm của mình với sinh viên của Đại học Tân Tạo.