HỘI THẢO TIẾNG ANH “21ST CENTURY SKILLS FOR STUDENTS: THE 4C’s”

with No Comments

Trong bối cảnh thế kỷ 21 ngày càng phát triển với sự bùng nổ của công nghệ và sự toàn cầu hóa, việc phát triển kỹ năng cho học sinh trở nên cực kỳ quan trọng. Ngày 25/04/2024 vừa qua, Khoa Ngôn ngữ và Phòng Nghiên cứu Khoa học của trường Đại học Tân Tạo đã tổ chức thành công hội thảo “21st Century Skills for Students: the 4C’s” , thu hút sự tham gia của hơn 70 sinh viên và giảng viên tham dự.

Diễn giả tại hội thảo – cô Camille Williams, học giả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã mang đến những kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc về việc giáo dục và phát triển con người. Thông qua hội thảo, cô Williams đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa và vai trò của bốn kỹ năng quan trọng trong thời đại mới, hay còn được biết đến với tên gọi “The 4C’s”: Communication (Giao tiếp), Collaboration (Hợp tác), Critical thinking (Tư duy phản biện), và Creativity (Sáng tạo). Cô nhấn mạnh sự cần thiết của việc tích hợp các kỹ năng này vào chương trình học và phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, cô Williams cũng chia sẻ về những cơ hội và thách thức mà các học sinh sẽ phải đối mặt khi sử dụng những kỹ năng này trong môi trường thực tế.

Hy vọng rằng những kiến thức và ý tưởng từ hội thảo này sẽ được áp dụng vào thực tiễn giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị cho thế hệ trẻ cho một tương lai thành công và bền vững.