HỘI THẢO MỞ TESOL UNCONFERENCE 02 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

with No Comments

Vào ngày 14-15 tháng 3 năm 2024, Hội thảo mở TESOL Unconference (TESOL Unconferencevn02), do Quỹ Sáng kiến ​​Giao lưu Cựu sinh viên (AEIF) năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, đã được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sự kiện do người tham gia dẫn dắt này đã quy tụ hơn 139 nhà giáo dục tiếng Anh từ các tỉnh Đông Nam Bộ của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các đồng nghiệp quốc tế từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Điển và Thái Lan. Hội thảo TESOL Unconferencevn02 còn có sự tham gia của đại diện từ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh (trực tuyến) và đại diện của Hội đồng Điều hành Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Hội thảo, các chủ đề liên quan đến bối cảnh giảng dạy ở hiện tại và tương lai, chẳng hạn như Tích hợp công nghệ, các hoạt động và kỹ thuật trong lớp học, tạo động lực cho lớp học, quản lý lớp học, giảng dạy tiếng Anh cho các mục đích cụ thể và các bài kiểm tra chuẩn hóa, nhạy cảm văn hóa, và công dân toàn cầu đã được đề cập. Ngoài ra, Hội thảo còn tổ chức một phiên thảo luận tập trung vào việc chia sẻ các phương pháp tốt nhất để tổ chức các Hội thảo Unconference, trao quyền cho những người tham gia để sao chép mô hình tại chính tổ chức của họ.

Sau Hội nghị Unconference kéo dài hai ngày, những người tham gia rời khỏi sự kiện với sự nhiệt tình mới và những ý tưởng thực tế trong việc giảng dạy tiếng Anh. Sự kiện này cũng thúc đẩy một mạng lưới đồng nghiệp được củng cố trên khắp các trường đại học ở các tỉnh Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các chuyên gia tiếng Anh quốc tế. Những người tham gia xem sự kiện này là một cơ hội tuyệt vời để hợp tác, phát triển và đổi mới, cùng nhau thúc đẩy sự chuyển đổi và xuất sắc trong giáo dục tiếng Anh.