THÔNG BÁO HỖ TRỢ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO MỞ TESOL (TESOL UNCONFERENCE)

with No Comments

THÔNG BÁO HỖ TRỢ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO MỞ TESOL (TESOL UNCONFERENCE)

 QUỸ ĐỔI MỚI GẮN KẾT CỰU SINH VIÊN (AEIF)

 

 Kính gửi Quý Thầy/Cô tiếng Anh, các Cơ sở giáo dục:

 

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ quý Thầy/Cô, các cơ sở giáo dục (CSGD) trong việc nhân rộng mô hình tổ chức hội thảo mở tiếng Anh (TESOL Unconference) hiệu quả, chúng tôi xin thông báo về chương trình hỗ trợ tài chính dành cho quý Thầy/Cô, CSGD có nhu cầu.

 

Nguồn hỗ trợ

Khoản hỗ trợ này được lấy từ Dự án TESOL Unconference: Unleash Innovative Ideas to Transform English Education, dự án đoạt giải AEIF 2023 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Dự án TESOL Unconference có sứ mệnh thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập tiếng Anh theo hình thức mở, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, đồng thời phát triển cộng đồng giáo viên, giảng viên (GV) tiếng Anh năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, đặc biệt là các GV công tác tại các trường Cao đẳng, Đại học, CSGD ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Mục tiêu

 • Góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ GV tiếng Anh.
 • Khuyến khích đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
 • Tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau giữa các GV tiếng Anh.
 • Phát triển cộng đồng GV tiếng Anh năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Đối tượng

 • Thầy/Cô giáo, CSGD có nhu cầu tổ chức hội thảo mở tiếng Anh (TESOL Unconference);
 • Các đơn vị trường học, CSGD có cam kết nhân rộng mô hình TESOL Unconference.

Hình thức hỗ trợ

 • Hỗ trợ tài chính để tổ chức hội thảo mở. Giá trị: $1,000
 • Hỗ trợ chuyên môn: tư vấn, hướng dẫn tổ chức hội thảo mở về tiếng Anh

Hồ sơ và quy trình nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ: Các đơn vị, trường học quan tâm vui lòng tải và hoàn thành mẫu đơn và mẫu kế hoạch chi tiêu sau:
 1. Mẫu đơn (Application Form): https://docs.google.com/document/d/1ul7AKvaUBOk0nX1pzPEeV2gI2v8peyhf/edit?rtpof=true&sd=true&pli=1
 2. Mẫu kế hoạch chi tiêu (Budget Form): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPKyDinRmSKnRFqjIJgWofv-LMbrpIT0/edit?usp=drive_link&ouid=108230516110951442428&rtpof=true&sd=true

 

Lưu ý:

 • Ban tổ chức sẽ xem xét và đánh giá các hồ sơ dựa trên các tiêu chí quy định.
 • Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả ngày 17-20/5/2024 (dự kiến) trên website của Dự án để đơn vị có thể tổ chức Hội thảo mở vào giữa 21/6 và 12/7/ 2024.

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

Trân trọng cảm ơn sự quân tâm của quý Thầy/Cô và các Trường!

Trân trọng,

Ban Tổ Chức