Thầy Lương Quốc An

Giảng viên tiếng Hàn (thỉnh giảng)