ThS Nguyễn Trần Ngọc Minh

Cô Ngọc Minh có bằng Cử nhân Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (TEFL) của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học (TESOL Concentration) của Đại học Benedictine. Cô đã dạy tiếng Anh cho sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh được hơn 5 năm. Với kinh nghiệm giảng dạy sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành và trình độ khác nhau, cô có thể giúp sinh viên cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản trong một môi trường học tập gần gũi, với sự trợ giúp kịp thời từ giáo viên. Sở thích học tập của cô chủ yếu tập trung vào phương pháp sư phạm viết dựa trên thể loại và tiếng Anh cho các mục đích cụ thể. Cô cũng quan tâm đến lĩnh vực giảng dạy các lớp CLIL và dạy tiếng Anh cho học sinh nhỏ tuổi.