ThS Nguyễn Trần Ngọc Minh

ThS Nguyễn Trần Ngọc Minh – Giảng viên

Khoa Ngôn ngữ

Email: minh.nguyentran@ttu.edu.vn

Website cá nhân:

Lý lịch khoa học:

 

 

Lĩnh vực giảng dạy

  • Tiếng Anh tổng quát (General English/ ESL)
  • Ngữ âm (Phonology/ Pronunciation Practice)
  • Tranh biện trước công chúng (Speaking: Public Speaking)
  • Viết theo thể loại (Writing: Genre-based writing)

 

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Viết theo thể loại (Genre-based writing)
  • Tiếng Anh cho mục đích cụ thể (English for Specific Purposes)

 

Công bố khoa học

 

Đề tài – Dự án

The effect of genre-based instruction on low-proficiency students’ writing performance in a Vietnamese private university (Master’s Thesis).