Thạc sỹ Dương Thanh Mai (2014 – 2015)

Thạc sĩChâu Á học (Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG TPHCM) Cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Nhật Bản học (Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG TPHCM) Cử nhân Văn học, chuyên ngành sư phạm (Trường Đại học Sư phạm TPHCM) Thạc sĩ Dương Thanh Mai giảng dạy các bộ môn: văn học Việt Nam (chương trình phổ thông trung học), Văn hóa Nhật Bản, Nhật ngữ. Lĩnh vực quan tâm: Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản và Mekong delta; văn học Việt Nam; văn học và văn hóa Nhật Bản; nghiên cứu Nhật Bản như một chuyên ngành hẹp của Khu vực học. Tại trường Đại học Tân Tạo, Ms Thanh Mai tập trung hướng nghiên cứu giảng dạy Nhật ngữ với tư cách là một ngoại ngữ để nghiên cứu xuyên văn hóa, nghiên cứu Khu vực.