Thầy Jonathan Lankford

Thầy Jonathan Willis Lankford tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh Thánh/Tôn giáo trường Jones International University và tự nguyện tham gia hoạt động từ thiện trong mùa hè. Thầy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị giáo dục, loại xuất sắc (summa cum laude). Thầy tham gia dạy đại học từ năm 2007. Theo đuổi mục tiêu đảm bảo chất lượng và phương pháp giáo dục hiệu quả, Thầy cũng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Chất lượng Kinh doanh trường Solvay Brussels School of Economics & Management. Với quan niệm việc học là liên tục suốt đời nên Thầy viết blog và báo nghiên cứu về tôn giáo, lịch sử, văn hóa và giáo dục; ngoài ra Thầy cũng thích chia sẻ và trao đổi với người khác trong các lớp học online không tín chỉ.