Thầy Nguyễn Anh Tuấn

– Tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, đang là Học viên Cao học;

– Được học bổng du học trao đổi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (năm 2019);

– Có kinh nghiệm giảng dạy và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK.