Thầy Noah Keogh

Thầy Noah tốt nghiệp Đại học Brandeis bằng Cử nhân (hạng Ưu) chuyên ngành nghiên cứu quốc tế và ngành phụ về Kinh tế chính trị. Thầy cũng hoàn thành các khoá học trong chương trình bằng đôi (JD/LLM) về Luật quốc tế và đối chiếu của Đại học Duke. Hiện Thầy đang theo học Chương trình Thạc sĩ Giáo dục về Giảng dạy cao cấp. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Thầy Noah đã tham gia hoạt động công ích quốc gia một năm, giúp sinh viên Mỹ ở các vùng lân cận có thu nhập thấp đạt được mục tiêu giáo  dục. Trong nhiều năm qua khi dạy ở Việt Nam, Thầy dạy khá nhiều môn từ các môn thuộc ngành Nhân văn, khoa học xã hội đến các môn phát triển kỹ năng mềm.