Thầy Peter Huỳnh

Giảng viên Peter Huỳnh đã từng tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh Tế và Xác Suất Ứng Dụng, sau đạt văn bằng thạc sĩ ngành Việc làm và Nhân Sự học cũng như thạc sĩ ngành Giáo Dục tại phân nhánh Goldmiths uy tín trực thuộc đại học London. Đến năm 2013, anh đã hoàn thành chứng chỉ TEFL giảng dạy Anh Ngữ. Con đường sự nghiệp của anh đã bắt đầu ở những năm hai mươi tuổi khi phục vụ trong phân khúc tài chính tại Chi nhánh dịch vụ tài chính Barclays và ngân hàng HSBC. Sau anh chuyển hướng sang phục vụ cho ngành giáo dục trên cương vị nhà giáo lẫn huấn luyện giáo viên tại Anh cho đến nay. Ngoài ra anh còn sử dùng thời gian rảnh rồi của mình vào việc huấn luyện môn võ tự vệ đặc trưng của Philippines. Hiện tại mong muốn được đóng góp kinh nghiệm và kiến thức sư phạm của mình vào công cuộc dạy và học tại đại học Tân Tạo.