NGUYỄN ĐẶNG HẢI ANH

Thạc sĩ Nghệ thuật, Đại học Columbia, Hoa Kỳ; Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Nhân văn, Đại học Tân Tạo.

Tốt nghiệp Đại học Southern Oregon với kết quả xuất sắc, và sau đó là nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật tại đại học Columbia một trong những trường đại học danh tiếng nhất của Hoa Kỳ, Hải Anh hiện đang là một tiểu thuyết gia trẻ, được đánh giá cao bởi cộng đồng văn học Hoa Kỳ với nhiều tác phẩm được đánh giá cao như: Letum, The ones we keep, Maybe, Banana Tree, Stolen things…. Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của Cô, To Build a Shipwreck, đã giành giải nhất tại Cuộc thi Tiểu thuyết văn học Asheville. Bên cạnh đó, Cô cũng đã nhận được Giải thưởng Michael Baughman và Giải thưởng Tác phẩm văn học sáng tạo do đại học Southern Oregon trao tặng.