Tiến sĩ Nguyễn Mỹ Châu

Cử nhân Anh văn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh(1992). Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Gifu, Nhật Bản(2002). Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Điện tử và Thông tin, Đại học Gifu, Nhật Bản(2005). Cô Châu Nguyễn là giảng viên thỉnh giảng môn Tiếng Nhật là môn ngoại ngữ hai cho các sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Nhân văn. Cô đã từng là giảng viên tiếng Anh tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh 11 (1992-1999) và tại Khoa Giáo dục, Đại Học Gifu -Nhật Bản (2005- 2007). Các lĩnh vực Cô quan tâm nghiên cứu gồm Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (phát triển phần mềm dịch bằng máy) và So sánh đối chiếu ngôn ngữ. Hiện nay cô Châu là giảng viên tiếng Nhật tại Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Phương Đông, Đại học Ngoại Ngữ và Tin Học TP. Hồ Chí Minh, Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Nguyễn Tất Thành, Bộ môn Nhật Bản Học, Đại học Khoa học Xã Hội Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh. Trước khi dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, cô Châu đã sống ở Nhật hơn 14 năm, cô nhận được học bổng của Bộ Giáo Dục Nhật Bản (Monbusho1998), sau đó làm nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Thế giới RIWL, Đại học Osaka Nhật Bản (2007-2008), giảng viên tiếng Việt tại Khoa tiếng Việt, Hệ Cao học Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa thuộc Đại học Osaka Nhật Bản (2008-2013).