Tăng cường khả năng nghe hiểu thông qua tích hợp các công cụ kỹ thuật số

with No Comments

Ths. Đặng Thành Nhơn – Giảng viên Khoa Nhân Văn & Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo quốc tế TESOL thường niên tại Thái Lan lần thứ 34 ( the 34th Annual Thailand TESOL International Conference)

Trong phần trình bày của mình, Ths. Nhơn đề cập đến những khó khăn trong việc học kỹ năng nghe tiếng Anh của người học tiếng Anh nói chung và người Việt Nam nói riêng. Một trong những cách mà người học sử dụng để nâng cao kỹ năng nghe đó là các video có sẵn trên Youtube có sẵn phụ đề. Tuy nhiên phần chú thích tự động thường không chính xác, đôi khi chương trình phần mềm chú thích tự động không không nhận diện được những từ mà người nói nhấn mạnh.  Từ khó và việc thiếu kiến thức  về văn hóa cũng là thách thức đối với người học khi giải mã tiếng Anh giao tiếp.  Chính vì thế ý tưởng về một chương trình đủ âm thanh, hình ảnh, phụ đề đúng, có chú thích, tương tác câu hỏi và câu trả lời trong một công nghệ duy nhất giúp người học nghe hiểu được ra đời. Tuy nhiên, thầy Nhơn nói rằng trong khi chúng ta đang chờ đợi một công nghệ độc lập, giáo viên có thể lồng ghép công cụ xử lý có chức năng như vậy vào việc dạy học. Sau khi so sánh, phân tích giữa video online thông thường và host web, thầy Nhơn đề xuất kết hợp giữa YouTube  và Teachem cũng như giữa YouTube và ESLvideo.com. Người học được sử dụng những công cụ miễn phí và có thể kết hợp chúng một cách dễ dàng, hiệu quả. Ngoài ra các phương pháp sư phạm sẽ được sử dụng để giúp giáo viên sử dụng công cụ hiệu quả nhất.