Ứng dụng phương pháp giải trí trong lớp học

with No Comments

Ths. Bùi  Nguyễn Mai Thanh (Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ) tham dự Hội thảo quốc tế Tạp chí EFL Châu Á lần thứ 10 (the 10th Asian EFL Journal International Conference) từ 30 tháng 1 đến 2 tháng 2, 2014 tại Manila, Philippines. Ths. Mai Thanh trình bày về chủ đề “Ứng dụng phương pháp giải trí trong lớp học ”, trong đó cô tập trung vào một số phương pháp có ích để tổ chức các hoạt động trong lớp học nhằm khuyến khích học sinh và giúp các em tự học.  Ths. Mai Thanh trình bày chi tiết các phương pháp giúp việc dạy học thú vị và giàu cảm hứng hơn.