Chào mừng GS. Tiến sĩ Clay Williams đến làm việc tại trường ĐH Tân Tạo

with No Comments

Chúng tôi vô cùng tự hào chào đón GS. Tiến sĩ Clay Williams, một học giả nổi bật trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh từ Nhật Bản đến làm việc tại Đại học Tân Tạo. GS. Williams là một nhà nghiên cứu với nhiều bài báo đã được đăng trên các tạp chí quốc tế hàng đầu. Ông cũng đã lãnh đạo và tham gia vào một số dự án lớn. Trong thời gian ông tại TTU, ông sẽ tiến hành một nghiên cứu về việc giảng dạy tiếng Anh ở các quốc gia Đông Nam Á: Phương pháp sư phạm và Thực hành, giảng dạy một khóa học về Đa dạng Ngôn ngữ cho sinh viên TTU, tổ chức các buổi hội thảo về giáo dục tiếng Anh và các hoạt động học thuật liên quan khác. Chúng tôi rất mong chờ những sự đóng góp của ông trong thời gian sắp tới.