Châu Nhật Huỳnh (cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh) giành học bổng Fulbright Trợ giảng ngoại ngữ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

with No Comments

Châu Nhật Huỳnh, cựu sinh viên Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ, trường Đại học Tân Tạo, đã giành được học bổng Fulbright Trợ giảng ngoại ngữ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Vụ Các vấn đề Văn hoá và Giáo dục Hoa Kỳ. Chương trình Fulbright FLTA được thiết kế nhằm phát triển kiến thức về văn hoá và ngôn ngữ nước ngoài cho người Mỹ thông qua việc hỗ trợ 30 ngôn ngữ tại hàng trăm cơ sở giáo dục Đại học của Hoa Kỳ.

Huỳnh sẽ bắt đầu chương trình tại Đại học California-Santa Barbara vào ngày 10/9/2022. Huỳnh sẽ hỗ trợ các lớp ngoại ngữ khoảng hai mươi giờ/tuần; đồng thời, Huỳnh sẽ đăng ký tham dự ít nhất hai môn học/ học kỳ, một trong số các môn đó là môn Nghiên cứu Hoa Kỳ. Ngoài ra, Huỳnh cũng sẽ tham gia hỗ trợ các sự kiện văn hóa trực tiếp hoặc qua mạng, tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ, cũng như tham dự Hội thảo Enrichment Conference vào giữa năm để được bồi dưỡng về phương pháp sư phạm và chia sẻ thông tin về kinh nghiệm giảng dạy với các Fulbright FLTA khác. Theo kế hoạch, Huỳnh sẽ kết thúc chương trình FLTA vào ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Huỳnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ, trường Đại học Tân
Tạo đã hướng dẫn và hỗ trợ nộp đơn